cropped-500x500slider_logo.png.jpg

Fundacja Nie Zostaniesz Sam

Pomoc dzieciom w slumsach Kalkuty, Indie

Krótki opis sytuacji w slumsach Kalkuty

Obecnie w Kalkucie znajduje się ponad 2 tysiące slumsów zarejestrowanych oraz 3,5 tysiąca slumsów niezarejestrowanych.
W sumie mieszka w nich niemal 4 miliony osób.

Zdecydowana większość tych ludzi żyje poniżej granicy ubóstwa. W praktyce oznacza to chroniczne niedożywienie i głód. Do tego dochodzi katastrofalny stan higieny, korzystanie ze skażonej wody, brak oczyszczalni ścieków, brak skanalizowania zamieszkałych terenów, całkowicie niehigieniczne toalety. To główne przyczyny tego, że u mieszkańców slumsów występuje bardzo duża zachorowalność na takie choroby jak czerwonka, malaria, dur brzuszny, tyfus, gruźlica, HIV. Wiele z nich kończy się śmiercią. Niestety, ale na przykład problem biegunki u dzieci jest często problemem śmiertelnym. Ta skrajna bieda, to także powód poważnych problemów o naturze psychicznej i społecznej. Depresje, prostytucja, seksualne wykorzystywanie dzieci oraz handel nimi, alkoholizm, narkotyki, samobójstwa, morderstwa… to codzienność życia w slumsach.

 

Wszystkie te problemy dodatkowo wzmaga pandemia COVID-19 oraz wprowadzane LOCKDOWNY. 

 

Więcej informacji o warunkach życia w slumsach Kalkuty znajduje się w raporcie o warunkach życia w slumsach Kalkuty (kliknij)

Na jakie cele w slumsach Kalkuty przeznaczamy otrzymane od Darczyńców pieniądze?

Naszym marzeniem jest, aby projekt rozwinął się do tego stopnia, by  w przyszłości objął wszystkich mieszkańców slumsów. Póki co, działamy na tyle, na ile po prostu nas stać. Celem obecnych działań jest zapewnienie opieki zdrowotnej osobom mieszkającym w slumsach Kalkuty, zwłaszcza w obszarach ASHA DEEP Trust. Projekt odpowiada na aktualne potrzeby zdrowotne  ich mieszkańców.

 

Aby osiągać zakładane rezultaty działamy w trzech obszarach:

1 – Wsparcie medyczne.
Te działania skupiają się zwłaszcza na: doraźnej pomocy medycznej oraz na diagnostyce i doraźnym leczeniu skutków COVID-19, zapewnieniu bezpłatnych leków pierwszej pomocy, wykrywaniu anemii wśród kobiet i dzieci, wykrywaniu poważnych chorób i pomocy w ich leczeniu szpitalnym, identyfikowaniu osób chorych na gruźlicę.
Również na przeprowadzeniu testów na HIV  oraz COVID-19 w celu wczesnej diagnostyki i leczenia, odrobaczaniu dzieci poniżej dziesięciu lat, na dostarczaniu suplementów żelaza dla dorastających dziewcząt i kobiet, zwłaszcza kobiet w ciąży. Prowadzimy także działania w celu wykrywania cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, łuszczycy, zakażeń grzybiczych oraz innych chorób.

Dwa razy w miesiącu są prowadzone tak zwane „obozy zdrowia” we wszystkich docelowych miejscach. Obozy są wspomagane przez lekarzy praktyków, pielęgniarki oraz wolontariuszy. Leki są dostarczane pacjentom bezpłatnie, a trudne przypadki są kierowane do najbliższych szpitali.

 

2 – Wsparcie dla poprawy czystości i higieny.

Głównym działaniem w tym zakresie jest promowanie świadomości znaczenia właściwej higieny wśród mieszkańców slumsów poprzez seminaria, prezentacje, warsztaty i sesje doradcze prowadzone przez specjalistów i ekspertów.

 Mobilne “obozy zdrowia”  są również wykorzystywane do promowania odpowiednich praktyk, takich jak na przykład sprzątanie miejsc, w których stoi woda uniemożliwiając ludziom korzystanie z basenów do kąpieli i mycia naczyń .

 

3 – Poprawa relacji społecznych w slumsach.
Realizujemy wysokiej jakości programy przysposabiające mieszkańców slumsów do wzajemnej troski, dbałości o godne życie, do wzrostu ich poczucia odpowiedzialności za poprawę zdrowia członków rodziny, zwłaszcza kobiet i dzieci. Ten element jest realizowany w atmosferze społecznego 
zaangażowania. 

Również w tym zakresie wielkim wyzwaniem dla nas jest walka ze społecznymi skutkami COVID-19 oraz ogłaszanych LOCKDOWNÓW.

cropped-500x500slider_logo.png.jpg

BLOG
(slumsy Kalkuty, Indie)

Poniżej znajdują się wydarzenia związane z projektem. Najwyżej znajdują się wpisy, które zostały dokonane jako ostatnie.