fundacja nie  zostaniesz sam

propozycja współpracy z firmami

Szanowni Państwo,

Wspieranie organizacji dobroczynnych przynosi dobro nie tylko obdarowanym, ale także daje wymierne korzyści biznesowi. Jest to bowiem działalność, która ma ogromny wpływ na to, jak firma jest postrzegana. Klienci widząc odpowiedzialność społeczną marki uważają ją za etyczną i godną zaufania. A właśnie w firmach, którym ufają najchętniej dokonują zakupów. Fakt prowadzenia działań dobroczynnych pomaga pozytywnie ją odróżnić od konkurencji. W wielu wnioskach o nagrody biznesowe pojawia się pytanie o praktyki związane z dobroczynnością. A działalność filantropijna przedsiębiorstw jest zauważana przez media.

Badania i praktyka rynku wskazują, że:

  • 85% konsumentów znacznie lepiej postrzega firmę oraz jej produkty, gdy ta wspiera organizacje charytatywne (Cone Cause Evolution Study)
  • Prawie 47% konsumentów na świecie deklaruje, że byliby bardziej lojalni wobec firmy, która wspiera rozwiązywanie problemów społecznych (Cone Cause Evolution Study)
  • Fakt istnienia społecznej świadomości firmy sprawia, że konsumenci uznają, że jej produkty lub usługi są lepszej jakości (Journal of Consumer Research)
  • 90% pracowników zatrudnionych w firmie, która wspiera organizacje dobroczynne, jest dumna ze swojego pracodawcy. Są wtedy także bardziej produktywni, zmotywowani i zobowiązani do realizacji ogólnych celów przedsiębiorstwa  (Roper / Starch Worldwide)
  • 80% konsumentów deklaruje, że zmieni markę na taką, która wspiera organizację charytatywną (równą pod względem jakości i ceny – Cone Cause Evolution Study)

A zatem, fakt wdrożenia współpracy z organizacją dobroczynną do modelu biznesowego przyczynia się do poprawy wizerunku marki, tego jak jest ona postrzegana przez obecnych i potencjalnych klientów, do wzmocnienia reputacji firmy, do możliwości skorzystania z ulg podatkowych, do zwiększenia jej atrakcyjności dla klientów, budowy z nimi emocjonalnych relacji, do rozwoju więzi pracowników z przedsiębiorstwem oraz do motywowania zespołu. A w konsekwencji do wzrostu przychodów i poprawy osiąganych przez firmę wyników.

Jesteśmy otwarci na Państwa uwagi, sugestie, różne formy współpracy, tym bardziej, że nasza fundacja ma prawo prowadzić działalność gospodarczą.

Uzyskiwane przez fundację środki będą przeznaczane na pokrycie kosztów realizacji projektów: wspierania osób będących w potrzebie w Polsce, pomocy dzieciom ze slumsów Kalkuty w Indiach oraz  pomocy dzieciom na Kubie.

KONTAKT

Adres pocztowy:
ul. Lompy 3/2
71-669 Szczecin

E-mail:
kontakt@fundacjaniezostanieszsam.org

Telefon:
+48 510053620

RACHUNEK BANKOWY

Nr: 08 1090 149 0000 0001 3318 8843

SWIFT: WBK PPLPP BANK SANTANDER POLSKA S.A.

dane rejestrowe

NR KRS: 0000630753

NIP: 8513198158

REGON: 365142540

Copyright © 2023. Fundacja Nie Zostaniesz Sam